Boring extra productieput voor Aardwarmte Koekoekspolder

Op 28 mei is begonnen met de boring van een nieuwe put voor Aardwarmte Koekoekspolder. Deze extra productieput zal eind van dit jaar duurzame warmte gaan leveren aan zes bedrijven. Hiermee wordt jaarlijks ongeveer 4 miljoen kuub aardgas vervangen door aardwarmte van ...

Bekijk nieuws

Belangstelling voor aardwarmte uit voormalige gasputten

De verwachting is dat dit jaar een belangrijke stap gezet kan worden bij het project om aardwarmte te winnen uit voormalige NAM-gasputten in Zuidoost-Drenthe (Klazienaveen). Veel van de noodzakelijke stappen voorafgaand aan de ingebruikname zijn al gezet. Zo is de ...

Bekijk nieuws

Aardwarmte uit de Utrechtse ondergrond blijft in beeld na niet-voortzetten onderzoeksproject Lean in Nieuwegein

Het onderzoeksproject Lean naar de mogelijkheden van aardwarmtewinning in Nieuwegein wordt niet voortgezet. Gezien de doorlooptijd van de besluitvormingsprocessen, het ontbreken van een publiek afwegingskader voor een locatiekeuze en krappe tijdsvensters voor het verkrijgen van subsidies, achten de initiatiefnemers van ...

Bekijk nieuws

Aardwarmte in Leeuwarden

De boringen voor aardwarmte in Leeuwarden zijn klaar en de boortoren wordt afgebroken. Er is geboord op 2.740 meter diepte, daarbij is in het reservoir gekomen dat men zocht en verwachtten. Deze maand vindt het testen plaats. Lees alles over het ...

Bekijk nieuws

Vier opsporingsvergunningen voor Zuid-Holland

Minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) heeft vier opsporingsvergunningen voor aardwarmte in dezelfde regio verleend. Het betreft gebieden die elkaar eerder deels overlapten, maar waar de betrokken partijen uiteindelijk zelf een oplossing voor hebben gevonden. Dat blijkt uit ...

Bekijk nieuws

Vierde aardwarmtedoublet voor Agriport Middenmeer

ECW Energy krijgt toestemming voor de boring van een vierde aardwarmtedoublet in Middenmeer. Dat blijkt uit een ontwerp-omgevingsvergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. ECW is gevestigd in het Noord-Hollandse glastuinbouwgebied Agriport. Het energiebedrijf beschikt hier al over ...

Bekijk nieuws