Wijzigingen Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen door Tweede Kamer

Aardwarmte kan een belangrijke bijdrage leveren aan de benodigde verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem en is een randvoorwaarde voor de warmtetransitie in Nederland. De techniek heeft veel potentie om duurzame warmte te leveren aan de gebouwde omgeving, glastuinbouw en de ...

Bekijk nieuws

Onderzoek ‘ samenloop Mijnbouwwet en Omgevingswet. Fase II Klantreizen’

IPO heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uitgevoerd en gepubliceerd waarin de samenloop van de Mijnbouwwet en de Omgevingswet wordt uitgewerkt in vier cases. De nadruk ligt op de vergunningverlening van de Mijnbouwwet en de uitoefening van de bevoegdheden ...

Bekijk nieuws

Welke vergunningen zijn nodig voor aardwarmtewinning?

Om te kunnen starten met aardwarmtewinning is een opsporingsvergunning, een omgevingsvergunning en een winningsvergunning nodig. Voor meer informatie zie: Wetgeving.

Bekijk nieuws

Hoe kan ik aardwarmte op de agenda krijgen bij mijn energiebedrijf of gemeente?

U kunt zelf het energiebedrijf of de gemeente benaderen. De gemeenten moeten de komende jaren plannen maken voor een energievoorziening zonder aardgas. Een centrale vraag is: gaan alle gebouwen individueel energie opwekken of kiezen gemeenten voor een collectief warmtenet met ...

Bekijk nieuws

Nieuwe warmtewet

Vanuit de verschillende werkgroepen van Platform Geothermie is het platform gekomen tot een consultatiereactie op de wet collectieve warmtevoorziening. In deze consultatiereactie biedt Platform Geothermie een aantal concrete handvatten om het wetsvoorstel te verbeteren en het wetsvoorstel goed aan te ...

Bekijk nieuws

Wijziging Mijnbouwwet in 2022

Aardwarmtewinning is een mijnbouwactiviteit die valt onder de Mijnbouwwet. De Mijnbouwwet is destijds geschreven voor de praktijk van de olie- en gaswinning. Met olie- en gaswinning is veel ervaring; er zijn weinig onzekerheden over de vindplaatsen en hoeveelheden olie en ...

Bekijk nieuws