Kennisdocument: Sámen werken aan geothermie

ICO Aardwarmte reflecteert op twee jaar debat over de toepassing van geothermie in de provincie Utrecht. De reflectie is samengevat in het kennisdocument: Sámen werken aan geothermie. Download kennisdocument Twee jaar geleden riep de provincie Utrecht daarom een nieuw, ...

Bekijk nieuws

Afwegingskader helpt bij keuze voor aardwarmte

De gemeente Nieuwegein overweegt aardwarmte om de stadsverwarming te verduurzamen. Om een gewogen keuze te maken heeft de gemeente een zogenaamd ‘afwegingskader’ gemaakt. Hierin staat precies aan welke criteria een partij die naar aardwarmte wil boren, moet voldoen. Samen met ...

Bekijk nieuws

Warmteprojectentool brengt partijen en kennis samen bij energietransitie

Om warmte – zoals aardwarmte – te vervoeren is een warmtenet nodig waarop woningen en gebouwen zijn aangesloten. Op dit moment zijn er al bijna 400 aangesloten warmtenetten in Nederland. Grote en kleinere netten die worden gevoed vanuit verschillende hoofdbronnen, met verschillende temperatuurniveaus. ...

Bekijk nieuws

Tool ‘Warmtenetten georganiseerd’

De handleiding 'Warmtenetten georganiseerd' is een vervolg op de handleiding ‘Warmtenetten ontrafeld’ en gaat over de afwegingen bij de manier van ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een collectief warmtenet. In de handleiding 'Warmtenetten georganiseerd' is een helder overzicht te vinden ...

Bekijk nieuws

Vernieuwde Leidraad Transitievisie Warmte

Op donderdag 3 september is de vernieuwde Leidraad gepubliceerd. De Leidraad bestaat uit de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse. De Leidraad biedt een solide basis voor het maken van een analyse die jouw gemeente kan gebruiken bij het opstellen ...

Bekijk nieuws

Wat komt er kijken bij de aanleg van een warmtenet?

Meestal neemt een energiebedrijf/warmtebedrijf in samenspraak met de gemeente en veelal woningcorporaties het initiatief voor een warmtenet. Er moeten voldoende klanten zijn. Appartementengebouwen en grote gebouwen met één eigenaar kunnen een grote eerste klant zijn, waarna meerdere volgen tot ...

Bekijk nieuws