‘Geothermiesector klaar voor een sterke groei’

Het huidige aantal van 28 geothermieprojecten kan de komende jaren worden uitgebreid tot bijna 100 projecten. Dit blijkt uit een inventarisatie van Geothermie Nederland onder haar leden. Er zitten zo’n 70 geothermieprojecten in de pijplijn. Deze projecten gaan zorgen voor duurzame warmte ...

Bekijk nieuws

Uitbreiding Aardwarmte Koekoekspolder

Aan de Hartogsweg in IJsselmuiden wordt volop gewerkt aan het voorbereiden van de nieuwe boorlocatie. Deze locatie is direct aansluitend gelegen naast de huidige locatie van het project Aardwarmte Koekoekspolder waarmee telers in het glastuinbouwgebied van aardwarmte worden voorzien. Vorig ...

Bekijk nieuws

Verdere verduurzaming Zuid-Hollands glastuinbouwgebied

Glastuinbouwondernemers en huishoudens in Westland en Oostland kunnen rekenen op forse uitbreiding van duurzame warmtevoorziening met aardwarmte én restwarmte uit de Rotterdamse haven. Diverse partijen maken werk van verdere ontwikkeling van het WarmteSysteemWestland, een warmtenetwerk in Oostland én aansluiting daarvan ...

Bekijk nieuws

Proef met aardwarmte uit oude NAM-gasputten

Tullip Energy wil een proef met aardwarmte (geothermie) in Zuidoost-Drenthe doen. Bijzonder is dat ze dit wil proberen door aardwarmte te winnen uit een oude NAM-gasput op drie kilometer diepte, om daarmee water te verwarmen. De warmte kan gebruikt worden ...

Bekijk nieuws

Aardwarmte Maasdijk breidt uit en staat klaar voor realisatie

De realisatie van het aardwarmteproject in Maasdijk is twee stappen dichterbij. Met het akkoord van de aandeelhouders HVC en Capturam over het verstrekken van het eigen vermogen voor drie doubletten en de aanleg van het warmtenet is weer een belangrijke ...

Bekijk nieuws

Aardwarmte Wippolderlaan

Aardwarmte Wippolderlaan is een samenwerking tussen Warmtecoöperatie Wippolderlaan en Energie Transitie Partners. Zij hebben als doel het stimuleren en realiseren van duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Wippolderlaan. Ook het aansluiten van de gebouwde omgeving wordt onderzocht. Met ...

Bekijk nieuws