Informatiemarkten gemeente Westland

Om omwonenden en geïnteresseerden te informeren over aardwarmtewinning heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat afgelopen week twee informatiemarkten georganiseerd in gemeente Westland. Het Ministerie heeft dit initiatief genomen omdat de ontwerp-instemmingsbesluiten voor de winningsplannen van VOF Geothermie ...

Bekijk nieuws

Informatiemarkten over aardwarmte

In Nederland zijn er ongeveer twintig installaties die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze systemen zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in een aantal gevallen was er nog niet ingestemd met een winningsplan. Dat geldt ...

Bekijk nieuws

Bewoner aan het woord over aardwarmte op NOS radio 1

In Naaldwijk wordt de tweede woonwijk op aardwarmte aangesloten. NOS radio 1 sprak op 4 april 2022 met Tarek Hopman, namens Trias Westland. En sprak met een van de bewoners (een bewoner van de woonwijk Liermolen) die gebruikmaakt van aardwarmte: ‘Ik ben positief ...

Bekijk nieuws

Burgerinitiatief doet haalbaarheidsonderzoek aardwarmte

Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (Stogef), een burgerinitiatief in Bolsward dat de mogelijkheden aftast om met aardwarmte als alternatief voor aardgas Bolsward te verwarmen, is weer een stap verder. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft €171.320 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek. Op 29 ...

Bekijk nieuws

Afwegingskader helpt bij keuze voor aardwarmte

De gemeente Nieuwegein overweegt aardwarmte om de stadsverwarming te verduurzamen. Om een gewogen keuze te maken heeft de gemeente een zogenaamd ‘afwegingskader’ gemaakt. Hierin staat precies aan welke criteria een partij die naar aardwarmte wil boren, moet voldoen. Samen met ...

Bekijk nieuws

Bezoek de Open Energie Dag op 11 september

Op de allereerste Open Energie Dag op 11 september kunnen burgers door het hele land duurzame energieprojecten in hun omgeving bezoeken. Zien hoe er gebruik wordt gemaakt van aardwarmte? Tijdens deze dag is onder andere het aardwarmteproject Trias Westland te bezoeken. ...

Bekijk nieuws