De Zuid-Hollandse gemeente Pijnacker-Noortdorp heeft dankzij haar pioniersrol in aardwarmte afgelopen jaren flinke stappen gezet met verduurzaming van de warmtevoorziening. “Dit hebben wij te danken aan een ondergrond die geschikt is voor aardwarmte én aan doortastende ondernemers die open staan voor vernieuwing”, zegt wethouder Frank van Kuppeveld.

In 2010, ruim vóórdat Nederland koos voor ‘aardgasvrij’, lieten twee glastuinbouwers in Pijnacker-Nootdorp putten boren om duurzame warmte uit de ondergrond te gebruiken in hun kassen. Bij de verwarming van een aantal kassen is het niet gebleven: de installatie van één van hen, glastuinbouwer Ammerlaan, verwarmt ook woningen en een zwembad.

 

Gemeente vaart duurzame koers met aardwarmte

Tropische plantenkweker Ammerlaan The Green Innovator (TGI) was in 2010 het eerste sierteeltbedrijf in Nederland met een aardwarmte-installatie. Inmiddels zijn er meer aardwarmteputten geboord. Behalve 24 omliggende glasbedrijven verwarmt de installatie van Ammerlaan een zwembad, school, 500 flats en een sporthal. In totaal wordt hiermee in totaal 12,5 miljoen kubieke meter gas per jaar uitgespaard. De potentie van de warmte onder de Zuid-Hollandse gemeente is nog niet volledig benut. Volgens eigenaar Leon Ammerlaan kan zijn installatie nog gemakkelijk 25 procent extra warmte leveren aan huizen en kassen in de directe omgeving.

Tegenslag overwonnen

Het is niet alleen zonneschijn geweest voor de aardwarmtebron van Ammerlaan. Door een defecte buis in de ondergrond moest de winning 2,5 jaar worden stopgezet. Het doublet was niet meer bruikbaar en er moesten twee nieuwe putten worden geboord. Dankzij bijdragen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, BNG Bank, Rabobank, Meewind en Nationaal Groenfonds is de ondergrondse warmtebron weer goed bereikbaar. Tegelijk is het aantal aardwarmte-gebruikers uitgebreid met 20 woningen en 10 ha aan kassen.

Aansluiting warmtenetten

Van Kuppeveld: “Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor meer aardwarmteputten. Een deel van de gemeente (circa 10.000 huishoudens) heeft stadsverwarming. Energiebedrijf Eneco bekijkt of de stadsverwarming, die nu nog op aardgas draait, kan worden aangesloten op aardwarmte. Dat zou een mooie stap zijn.”

Er zijn meer plannen. “We kijken met vier buurgemeenten en Glastuinbouw Nederland naar de mogelijkheid om de warmtenetten in de regio aan elkaar te knopen. Restwarmte uit de Rotterdamse haven en zonnepanelen op de daken kunnen daarbij de back-up vormen voor bodem- en aardwarmte. Zo ligt de gemeente wat warmte betreft goed op koers voor een aardgasvrij 2050.”

Een mooie prestatie voor een kleinere gemeente, maar de wethouder wil niet zelf met de eer gaan strijken: “De lof gaat naar de tuinders die gewoon die eerste stap durfden te zetten om een aardwarmteproject te starten en alle risico’s en investeringen voor hun rekening hebben genomen.”

Nieuws

Aardwarmteprojecten in NL

Warmte Coöperatie Kralingerpolder breidt uit

Warmte Coöperatie Kralingerpolder is uitgebreid met 15 bedrijven vanuit het naastgelegen gebied Westerlee. De warmtecoöperatie beslaat nu 160 hectare aan glastuinbouwgrond.Met de samenwerking willen de bedrijven […]

Bekijk nieuws
Aardwarmte in de buurt

Warmtebron Utrecht zet onderzoek naar aardwarmte voort in Nieuwegein

Warmtebron Utrecht heeft Hoek Zuidstede in Nieuwegein gekozen als locatie om het onderzoek naar aardwarmte voort te zetten. Op basis van studies, de business case […]

Bekijk nieuws
Aardwarmte in de buurt

Winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg goedgekeurd

Het ministerie van EZK heeft een definitief positief besluit genomen voor het winningsplan van Haagse Aardwarmte Leyweg. Nu kan de daadwerkelijke levering gaan starten. Begin […]

Bekijk nieuws
Bekijk meer nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste informatie en ontwikkelingen.