Aardwarmte (ook bekend als geothermie) is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je gebouwen en huizen kunt verwarmen. Een groot voordeel is dat bij het gebruik van aardwarmte nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt.

Maar hoe werkt deze warmtebron en wat is er voor nodig? Aardwarmte is niet overal in Nederland beschikbaar, dus het is belangrijk te weten wanneer je het wel of niet kunt toepassen. Een aardwarmte-installatie is een kostbare investering, waar een hoop bij komt kijken. Gemeenten beslissen zelf welke lokale warmtebronnen ze gaan gebruiken. Hierbij is aardwarmte een van de duurzame opties.

Aardwarmte wordt op dit moment nog voornamelijk toegepast in de glastuinbouw in gebieden waar minder mensen wonen. De markt is nog relatief klein. Maar de mogelijkheden voor aardwarmte als duurzame warmtebron voor wijken komen steeds meer in beeld.

Dankzij innovaties in de technologie is aardwarmte heel veilig toe te passen en kunnen installaties steeds efficiënter warmte winnen. Ook ontstaan nieuwe mogelijkheden voor extra diepe boringen waarmee hoge temperatuur warmte (meer dan 130 graden) naar boven kan worden gehaald.

Aardwarmte in de buurt

Aardwarmte in de buurt

De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie stijgt de laatste jaren. Is er in je buurt een plan voor een warmtenet met aardwarmte? Dan heb je vast vragen. Hoe komt een project tot stand? Heb je inspraak en wie gaat je op de hoogte houden? Ook gaan we kort in op overlast en gevolgen die je mogelijk kunt verwachten.

Aanleg & impact Seismisch onderzoek

Het winnen van aardwarmte

Waar in Nederland wordt
aardwarmte gewonnen?

In Nederland zijn tot nu toe 24 aardwarmte-installaties. Er zijn diverse projecten in voorbereiding waarbij woonwijken met aardwarmte verwarmd gaan worden. In het Zuid-Hollandse Pijnackersworden de eerste woningen verwarmd met aardwarmte. Het doublet van tuinder Ammerlaan verwarmt 24 kassen, meerdere bedrijfsgebouwen, een middelbare school, een zwembad en 500 appartementen.

 

Bekijk alle winningslocaties

Wetten en regels

Wet- en regelgeving

Het gehele proces van een initiatief tot winning en zelfs ontmanteling van een installatie is ingebed in wet- en regelgeving. De Mijnbouwwet en Omgevingswet zijn daarvan de belangrijkste. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat controleert en verleent vergunningen. Staatstoezicht op de Mijnen ziet toe op de handhaving van de wet- en regelgeving. De overheid en onafhankelijke commissies zien erop toe dat aardwarmteontwikkeling in Nederland veilig en verantwoord gebeurt.

Lees meer
Veiligheid en risicobeperking

Veiligheid staat centraal

Veilig, verantwoord en efficiënt warmte winnen uit de ondergrond is essentieel. Daarom werken overheid, de aardwarmtesector en kennisinstellingen samen om dit altijd voorop te zetten bij aardwarmte ontwikkeling. Met passende wet- en regelgeving, vergunningen in alle ontwikkelfases, handhaving, innovatie, sector brede afspraken en open communicatie.

Lees meer

Nieuws

De ontwikkeling van aardwarmte

Nieuw potentieonderzoek aardwarmte en HTO in Zuid-Holland

Nieuw onderzoek van IF Technology en Energie Beheer Nederland (EBN) laat zien dat in Zuid-Holland de potentie van aardwarmte groter is dan eerder gedacht. Verder […]

Bekijk nieuws
Aardwarmte in de buurt

Drukbezochte warmtebijeenkomst Aardwarmte Drachten

Op 11 mei 2023  werden woningbouwcorporaties, huurdersbelangenorganisaties, verenigingen van eigenaren, kantooreigenaren, warmtegrootverbruikers en andere belanghebbenden geïnformeerd over de plannen van een warmtenet en de mogelijkheden […]

Bekijk nieuws
De ontwikkeling van aardwarmte

Tien zoekgebieden voor onderzoeksboringen naar aardwarmte bekend

Het onderzoeksprogramma SCAN wordt uitgevoerd om meer inzicht te verkrijgen in de Nederlandse ondergrond voor de winning van aardwarmte. Eerder verzamelde SCAN hiervoor 1800 kilometer […]

Bekijk nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste informatie en ontwikkelingen.