Aardwarmte (ook bekend als geothermie) is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je gebouwen en huizen kunt verwarmen. Een groot voordeel is dat bij het gebruik van aardwarmte nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt.

Maar hoe werkt deze warmtebron en wat is er voor nodig? Aardwarmte is niet overal in Nederland beschikbaar, dus het is belangrijk te weten wanneer je het wel of niet kunt toepassen. Een aardwarmte-installatie is een kostbare investering, waar een hoop bij komt kijken. Gemeenten beslissen zelf welke lokale warmtebronnen ze gaan gebruiken. Hierbij is aardwarmte een van de duurzame opties.

Aardwarmte wordt op dit moment nog voornamelijk toegepast in de glastuinbouw in gebieden waar minder mensen wonen. De markt is nog relatief klein. Maar de mogelijkheden voor aardwarmte als duurzame warmtebron voor wijken komen steeds meer in beeld.

Dankzij innovaties in de technologie is aardwarmte heel veilig toe te passen en kunnen installaties steeds efficiënter warmte winnen. Ook ontstaan nieuwe mogelijkheden voor extra diepe boringen waarmee hoge temperatuur warmte (meer dan 130 graden) naar boven kan worden gehaald.

Aardwarmte in de buurt

Aardwarmte in de buurt

De belangstelling voor aardwarmte als duurzame energiebron voor de verwarming van woningen en industrie stijgt de laatste jaren. Is er in je buurt een plan voor een warmtenet met aardwarmte? Dan heb je vast vragen. Hoe komt een project tot stand? Heb je inspraak en wie gaat je op de hoogte houden? Ook gaan we kort in op overlast en gevolgen die je mogelijk kunt verwachten.

Aanleg & impact Seismisch onderzoek

Het winnen van aardwarmte

Waar in Nederland wordt
aardwarmte gewonnen?

In Nederland zijn tot nu toe 24 aardwarmte-installaties. Er zijn diverse projecten in voorbereiding waarbij woonwijken met aardwarmte verwarmd gaan worden. In het Zuid-Hollandse Pijnackersworden de eerste woningen verwarmd met aardwarmte. Het doublet van tuinder Ammerlaan verwarmt 24 kassen, meerdere bedrijfsgebouwen, een middelbare school, een zwembad en 500 appartementen.

 

Bekijk alle winningslocaties

Wetten en regels

Wet- en regelgeving

Het gehele proces van een initiatief tot winning en zelfs ontmanteling van een installatie is ingebed in wet- en regelgeving. De Mijnbouwwet en Omgevingswet zijn daarvan de belangrijkste. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat controleert en verleent vergunningen. Staatstoezicht op de Mijnen ziet toe op de handhaving van de wet- en regelgeving. De overheid en onafhankelijke commissies zien erop toe dat aardwarmteontwikkeling in Nederland veilig en verantwoord gebeurt.

Lees meer
Veiligheid en risicobeperking

Veiligheid staat centraal

Veilig, verantwoord en efficiënt warmte winnen uit de ondergrond is essentieel. Daarom werken overheid, de aardwarmtesector en kennisinstellingen samen om dit altijd voorop te zetten bij aardwarmte ontwikkeling. Met passende wet- en regelgeving, vergunningen in alle ontwikkelfases, handhaving, innovatie, sector brede afspraken en open communicatie.

Lees meer

Nieuws

Aardwarmte in de buurt

Aardwarmte Vogelaer wil uitbreiden met een tweede aardwarmte-installatie

Aardwarmte Vogelaer levert nu al warmte aan 19 bedrijven en gaat op termijn ook warmte leveren aan 400+ woningen in de nog te bouwen woonwijk […]

Bekijk nieuws
Aardwarmte in de buurt

Amsterdam onderzoekt aardwarmte

Amsterdam mag onderzoeken of er aardwarmte in de regio te vinden is, samen met een aantal andere partijen. Daarvoor hebben we de vergunning gekregen. Aardwarmte […]

Bekijk nieuws
Aardwarmteprojecten in NL

Aardwarmte Polanen officieel van start

Na voorbereidende werkzaamheden is de eerste paal voor de fundering van het aardwarmtegebouw geslagen. Met het project kunnen naar verwachting ruim veertig glastuinbouwbedrijven in het […]

Bekijk nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste informatie en ontwikkelingen.