Terug naar projectoverzicht

Warmte van Leeuwarden

Warmte van Leeuwarden is een initiatief van Bouwgroep Dijkstra Draisma, Ennatuurlijk, EBN en Shell. Dit omvangrijke project in de gebouwde omgeving verwacht vanaf december 2022 de eerste warmte te kunnen leveren. Op 16 juli verrees de 30 meter hoge boortoren bij de Dairy Campus in Leeuwarden. Bekijk het filmpje
In 2013 startte Bouwgroep Dijkstra Draisma met de verkenning van aardwarmte in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Na het verkrijgen van de opsporingsvergunning en de SDE-subsidie voor Leeuwarden, is in 2017 een consortium geformeerd.
In oktober 2021 was de boring van de eerste put klaar. Er vinden nu diverse puttests plaats. Zie de website voor actuele informatie.

Locatie: Leeuwarden-Zuid
Provincie: Friesland

Status: in opstartfase
In werking sinds: n.v.t.
Categorie: gebouwde omgeving
Diepte: 2700 m
Temperatuur: 92°C
Vermogen MW: 25 MWth

Meer informatie: www.warmtevanleeuwarden.nl