Terug naar projectoverzicht

Trias Westland I

Trias Westland heeft een aardwarmte-installatie met putten tot circa 2,3 km diepte. Deze komen uit in de Onder Krijtlaag. Uit deze laag winnen ook andere Westlandse aardwarmteprojecten tot nu toe warmte. In februari 2018 bleek de Triaslaag op 4 km diepte op deze locatie niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven – de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen – is juist zeer geschikt om water rond te pompen. 

Trias Westland heeft een productiecapaciteit van circa 20 MWth en levert aan de kassen van ruim 100 hectare glastuinbouw duurzame warmte. De warmte wordt via een handelsplatform tussen glastuinders onderling verhandeld.

Op 2 september 2019 heeft Trias Westland aangekondigd te starten met een tweede aardwarmtebron. De realisatie levert een aanzienlijke uitbreiding op van de warmtecapaciteit. Voor de warmte die met het tweede doublet beschikbaar komt, is een uitbreiding van de bestaande aardwarmte-installatie aan de Lange Broekweg noodzakelijk. Deze uitbreiding omvat onder andere extra warmtewisselaars, pompen, het leidingwerk en een ontgassingstank.

Locatie: Naaldwijk
Provincie: Zuid-Holland

Status: in gebruik
In werking sinds: 2018
Categorie: glastuinbouw
Diepte: 2300
Temperatuur: 90°C
Vermogen MW: 24,2 MWth (Trias Westland I)
Aantal afnemers: kassen van ruim 100 hectare glastuinbouw

Bijzonderheden: initiatief voor ontwikkeling van 2e aardwarmtebron.

Meer informatie: www.triaswestland.nl