Het Grootslag Andijk

Het Grootslag in Andijk is een glastuinbouwgebied van 150 – 200 ha. Tien lokale glastuinbouwbedrijven nemen samen met ECW deel in ECW Geo Andijk BV. Tien glastuinbouwbedrijven ontvangen warmte van twee aardwarmte-doubletten. Het doel is de helft van de warmtevraag van het gebied duurzaam in te vullen met aardwarmte. Op termijn kunnen mogelijk ook kleinere ondernemingen en particulieren worden aangesloten op het warmtenet van ECW.

Locatie: Andijk
Provincie: Noord-Holland

Status: in gebruik
In werking sinds: 2019
Categorie: glastuinbouw
Diepte: 2000 m
Temperatuur: 92°C
Vermogen MW: 14 MWth
Aantal afnemers: 10 glastuinbouwbedrijven

Bijzonderheden: mogelijk aansluiten van bedrijven en woningen op aardwarmte-installatie.

Meer informatie: www.ecwnetwerk.nl