Agriport A7

De kassen van Agriport A7 maken gebruik van aardwarmte. De Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) heeft drie aardwarmte-doubletten gerealiseerd voor het winnen van warmte. ECW voert eveneens het beheer uit in opdracht van de exploitanten Agriport Warmte BV en Geothermie Wieringermeer BV. De putten op Agriport zijn circa 2.250 meter diep. Vanaf die diepte wordt water van ongeveer 92 °C omhoog gepompt. Met deze drie doubletten wordt circa 20 miljoen m3 aardgas per jaar bespaard.

Meer informatie is te zien op een filmpje over het project.

Locatie: Wieringermeer
Provincie: Noord-Holland

Status: in gebruik
In werking sinds: 2015
Categorie: glastuinbouw
Diepte: 2250 m
Temperatuur: 90°C
Vermogen MW: 14 (2 stuks, totaal ca. 28) MWth
Aantal afnemers: kassen Agriport A7
Besparing aardgas: 20 miljoen m3

Projectpartners: De Energie Combinatie Wieringermeer (ECW)

Meer informatie: www.ecwnetwerk.nl