Terug naar projectoverzicht

Aardwarmte Koekoekspolder

Vijf samenwerkende groentekwekers in IJsselmuiden verwarmen gezamenlijk 23,5 ha aan kassen met aardwarmte. Sinds 2012 wordt vanaf een diepte van 1.950 m warm water van 73-74 °C omhoog gepompt. Met de inzet van aardwarmte is het aardgasverbruik op de tuinbouwbedrijven met 70% tot 90% afgenomen. Nog steeds melden nieuwe tuinbouwbedrijven zich die willen overstappen op deze vorm van duurzame warmte. Het project is een initiatief van samenwerkende glastuinders, de gemeente Kampen en de provincie Overijssel. 

De boring van het doublet is uitgevoerd door Daldrup AG. Het boormanagement is uitgevoerd door Well Engineering Partners met geologische ondersteuning van IF Technology.

Locatie: IJsselmuiden
Provincie: Overijssel

Status: in gebruik
In werking sinds: 2012
Categorie: glastuinbouw
Diepte: 1950
Temperatuur: 73°C
Vermogen MW: 7,4 MWth
Aantal afnemers: 5 groentekwekers met 23,5 ha aan kassen

Bijzonderheden: er vindt onderzoek plaats of een tweede aardwarmtebron kan worden ontwikkeld.

Projectpartners: samenwerkende glastuinders, de gemeente Kampen en de provincie Overijssel.

Meer informatie: Greenhouse Geopower