Terug naar projectoverzicht

Aardwarmte Castricum

 

 

 

 

 

 

Momenteel kijkt een werkgroep van Castricumse burgers naar de haalbaarheid van aardwarmte in de bebouwde kom van Castricum. Aardwarmte ziet er kansrijk uit, maar de haalbaarheid moet door de werkgroep verder worden onderzocht, indien mogelijk in samenwerking met een regionale warmtenet beheerder. De werkgroep wordt geadviseerd door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Voorstel is om een substantieel, en in fases uit te breiden, aardwarmte-demonstratieproject te realiseren in Castricum. De pilot ervaringen kunnen dan gebruikt worden voor aardwarmte projecten in Limmen en Akersloot, BUCH en andere gemeenten.

Locatie: Castricum
Provincie: Noord Holland

Status: onderzoeksfase
In werking sinds: n.v.t.
Categorie: gebouwde omgeving
Diepte: nog niet bekend

Meer informatie: www.calorieenergie.nl