Ongeveer de helft van alle energie die we in Nederland gebruiken, gaat op aan de verwarming van huizen en gebouwen. Bij de overstap naar duurzame energiebronnen, de energietransitie, speelt warmte daarom een belangrijke rol. Aardwarmte biedt deze duurzame, hernieuwbare warmte.

winnen van aardwarmte

Wat is aardwarmte

Ongeveer de helft van alle energie die we in Nederland gebruiken, wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en gebouwen. Om klimaatverandering tegen te gaan, worden steeds meer duurzame bronnen voor warmte gebruikt. Aardwarmte is een van de bronnen voor duurzame collectieve warmte, naast restwarmte, zonnewarmte, warmte uit water (aquathermie) en warmte uit duurzame stroom. Bij de overstap naar duurzame energiebronnen, de energietransitie, speelt warmte een belangrijke rol.

Aardwarmte wordt gewonnen uit heet water dat zich (vanaf 500m diep) in aardlagen bevindt. De aardwarmte installatie pompt dit water omhoog en distribueert de warmte via een warmtenet naar omliggende huizen, gebouwen en industrie. Het is een warmte-oplossing voor collectief gebruik: met één winningsinstallatie (30m2) en een warmtenet zijn duizenden woningen en/of meerdere grotere bedrijven te voorzien van warmte. (Lees meer over aardwarmte winnen)

In Nederland wordt steeds meer aardwarmte gebruikt. Sinds 2000 is het voornamelijk de glastuinbouw die aardwarmte gebruikt voor de verwarming van kassen. Nu zien we ook steeds meer bedrijfsgebouwen, fabrieken én huizen die worden aangesloten. Bekijk de locaties in Nederland.

Het winnen van aardwarmte

Wat heb je nodig om aardwarmte te winnen?

Diep in de bodem is van nature warm water opgeslagen in (poreuze) zand- en gesteentelagen, zoals zandsteen. Daaruit kunnen we warmte winnen: Aardwarmte. Daarvoor heb je drie dingen nodig: een aardwarmtebron met warm water diep in de aarde. Een installatie waarmee je de gewonnen aardwarmte via een warmtewisselaar er uit haalt. En een warmtenet waarmee je de warmte via leidingwater naar de aangesloten huizen en gebouwen in de directe omgeving brengt. Op deze manier is het mogelijk met aardwarmte een (nieuwbouw)wijk, industrie, glastuinbouw of kantoren te voorzien van warmte.

Lees meer

Aardwarmte in de buurt

Wat kan ik verwachten als er een aardwarmte installatie komt

Zijn er plannen voor een aardwarmte-installatie bij jou in de buurt? De gemeente heeft een belangrijke rol in het informeren en betrekken van omwonenden. Aardwarmte-ontwikkelaars hebben zich via de gedragscode omgevingsbetrokkenheid verplicht om omwonenden zo vroeg mogelijk te betrekken bij het aardwarmteproject.

Van idee of plan tot de start van de aardwarmtewinning zijn diverse fases te herkennen. Vanaf de eerste verkenningen gaan meestal enkele jaren voorbij voordat de boor de grond in gaat. Dit heeft te maken met de omvangrijke voorbereiding en het doorlopen van wettelijke procedures. Ook zijn meerdere vergunningen nodig.

Lees meer

 

Aardwarmte en de energietransitie

Aardwarmte en de Transitievisie Warmte

In 2030 willen we in Nederland onze CO2-uitstoot met de helft hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dit betekent dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen bestaande woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Voor een duurzame energievoorziening is het noodzakelijk dat inwoners en bedrijven minder energie gebruiken en veel meer hernieuwbare bronnen voor energie, warmte en koude benutten. Aardwarmte biedt die duurzame, hernieuwbare warmte.

Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Gemeenten kunnen hierbij ondersteuning krijgen. Het Expertise Centrum Warmte (ECW) heeft een leidraad aardgasvrije wijken opgesteld, bestaande uit een ‘startanalyse’ (beschikbaar na zomer 2020) en een ‘handreiking voor lokale analyse. Hiermee kunnen gemeenten samen met hun stakeholders een globale selectie maken voor warmte oplossingen voor alle wijken. Er zijn vijf energiestrategieën met diverse varianten.

Lees meer

 

Ondernemen in aardwarmte?

Ben je benieuwd naar hoe je als bedrijf kunt investeren of beleggen in
aardwarmte?

Wetten en regels

Wet- en regelgeving

Activiteiten vanaf 500 meter in de ondergrond zijn door de overheid aangemerkt als mijnbouw. Daarom wordt ook aardwarmtewinning beschouwd als mijnbouwactiviteit. Vanuit de Mijnbouwwet zijn hiervoor diverse vergunningen vereist. Op basis van de Omgevingswet is daarnaast een omgevingsvergunning verplicht. Daarnaast is er nog andere wet- en regelgeving die van belang kan zijn.

Lees meer
Veiligheid en risicobeperking

Veiligheid staat centraal

Veilig en verantwoord winnen van aardwarmte is van groot belang. Om die reden moeten aardwarmte-operators vooraf risico’s voor de mens en het milieu grondig onderzoeken. De operator is daarnaast verplicht om voor en tijdens het winnen veiligheidsmaatregelen te treffen en -procedures na te leven. SodM ziet toe op de handhaving en controleert de naleving van wet- en regelgeving

Lees meer

Nieuws

Aardwarmte en de energietransitie

Magazine SCHOON aangeboden aan minister Wiebes

Tijdens de Klimaatdag op 12 oktober 2020 lanceerde het Klimaatakkoord het online magazine SCHOON. Het magazine portretteert vijftien bedrijven en organisaties, die voorop lopen in […]

Bekijk nieuws
Aardwarmte en de energietransitie

Publicatie CBS: Hernieuwbare energie in Nederland 2019

Op 30 september jl. heeft het CBS nieuwe cijfers gepubliceerd over hernieuwbare energie in Nederland, over 2019. Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik […]

Bekijk nieuws
Aardwarmteprojecten in NL

Geothermie wordt heel groot, en Den Haag wil het centrum van die ontwikkeling zijn

De regio Den Haag zet vol in op geothermie. Met een nieuw onderzoekscentrum in Rijswijk, het grootste geothermie-project in de stad en de met aardwarmte […]

Bekijk nieuws
Bekijk meer nieuws

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze online nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste informatie en ontwikkelingen.